SELVRISIKO FORSIKRING

En selvrisikoforsikring dækker dig i forbindelse med transport, tyveri og brand.

Den sørger for at selvrisikoen nedsættes fra 8.000 kr. til 0 kr.

Dette tegnes for kun 199 kr. pr. dag og gøres under bookingen.

Forsikringen dækker ikke selvforskyldte nedbrud/hærværk.